مبل راحتی- مدل 2

توضیحات

مبل قائم پیشرو در عرضه انواع مبل کلاسیک و راحتی